חזון המכון

מכון הרצל מבקש לתרום לצמיחה ולשגשוג עם ישראל, מדינת ישראל ומשפחת האומות, באמצעות מפגש מחודש ומפרה עם רעיונות היסוד היהודיים.

מכון הרצל בירושלים הנו מוסד למחקר, הוראה והכשרה, המוקדש לבירור רעיוני, לפיתוח תכנים ולטיפוח משאבים, בתחומים הבאים:

  • מחשבה מדינית של עם ישראל
  • פילוסופיה ותיאולוגיה יהודית
  • תולדות הרעיונות היהודיים בעולם הנוצרי והאסלאמי
  • תולדות הציונות, מדינת ישראל והמרחב האזורי
  • טבע האדם ופסיכולוגיה פילוסופית
  • פילוסופיה של המדע
  • מפגשים בין-תרבותיים ובין דתיים, ופיתוח שיתופי פעולה
  • האנטישמיות החדשה
  • השכלה גבוהה ופיתוח תוכניות אקדמיות
  • תוכניות הוראה וחינוך יהודי

מכון הרצל ישמש מוקד לשיתוף פעולה, מחקר ולימוד, עבור חוקרים ותלמידים מישראל ומחוצה לה, המבקשים להאיר את האתגרים של תקופתנו, באמצעות התבוננות מקיפה וקפדנית יותר במקורות ובהגות היהודית

מכון הרצל פותח שעריו בפני חוקרים ותלמידים לא-יהודיים, המעוניינים לבחון את הרעיונות היהודיים, כתרומה לבחינת סוגיות יסוד של אומותיהם ומסורותיהם.

מכון הרצל יקיים מגוון פעילויות, כולל אירועים ציבוריים, פרסומים ונוכחות במסגרות “מדיה חדשה” במטרה להביא את פירות פעילותו בפני צבורים רחבים ככל הניתן, בישראל ובעולם.

מכון הרצל יקדם שיתופי פעולה עם מכוני מחקר, מוסדות אקדמיים ומוסדות לימוד מסורתיים, בישראל ובעולם, במטרה לייצר שיתופי פעולה רחבים שיאפשרו לתת תפוצה רחבה ומגוונת לרעיונות ונושאים משותפים.

מכון הרצל שואף להוקיר זכרו של בנימין זאב הרצל, מדינאי, הוגה ומנהיג אומתו, אשר חזונו ופועלו היוו ראשית לתחיית ישראל בארצו ובמדינתו.

מכון הרצל ממוקם בשכונת המושבה הגרמנית בירושלים, במרחב הליבה המחקרית והאקדמית של ישראל, ובסמוך למוסדות כגון מכון ירושלים לענייני מדינה וציבור, מכון הרטמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, מרכז בגין, מכון ואן ליר ועוד.