טבע האדם ופסיכולוגיה פילוסופית

חקר טבע האדם ודפוסי החשיבה האנושיים, מהווה מסורת הגותית ארוכה וחשובה בתרבות המערבית. עבור ההוגים השייכים למסורת זו, היכולת להתמודד עם השאלות הגדולות של מוסר, ידע, פיליטיקה, דת ואפילו של המדעה והמתימתיקה, מחייבת מחשבה על טבעם הממשי של בני האדם כפי שהם בפועל. אולם בדורות האחרונים נדחקה מסורת זו הצידה לטובת חקר פילוסופי של אמיתות א-פריוריות הנחשבות מנותקות מהדפוסים והנסיבות הממשיים של המחשבה האנושית. בשנים האחרונות קיימת תחייה של עניין במורשת ההתבוננות בטבע האדם כדי לאפשר התמודדות עם השאלות האנושיות הגדולות.

מכון הרצל לוקח חלק בתחיה רעיונית זו , באמצעות פעילות מחקרית המתבצעת מאז שנת 2009 תחת הכותרת “טבע האדם, נפש האדם”,
חוקרי המכון קיימו כנסים בינלאומיים, ושורת הרצאות ציבוריות המיועדים לעורר את העניין הציבורי ואת המחקר האקדמי במורשת חקר טבע האדם, ובפיתוח כיוונים מחקריים חדשים עבור מורשת זו, בתחומים כמו הגות מוסרית ופוליטית, תיאולוגיה ולוגיקה, מתימטיקה ומדעי הטבע.

בין משתתפי פעילויות מחקריות אלה: ד”ר יורם חזוני (מכון הרצל), פרופ’ סטיבן דרוול (אוניברסיטת ייל), פרופ’ יוסף מאלי (אוניברסיטת תל-אביב), פרופ’ סטיוון פינקר (אוניברסיטת הארוורד), פרופ’ ישי פרינץ (סוני, ניו-יורק),פרופ’ פרדריק רוזן (אוניברסיטת לונדון), פרופ’ לארה ברודצקי (אוניברסיטת סטאנפורד), פרופ’ מיכאל הד (אוניברסיטה העברית), פרופסור דן גרבר (אוניברסיטת פרינסטון), פרופסור שמעון פרץ (אוניברסיטת בר-אילן), פרופסור אלפרד טאובר (אוניברסיטת בוסטון), פרופ’ אריק שליסר (איניברסיטת גאנט), פרופ’ קראנטי סארן (אוןניברסיטת הארוורד)פרופ’ פאניה עוז-זלצברגר (אוניברסיטת חיפה), פרופ’ הילה יעקבוסון (אוניברסיטת בן-גוריון).

בין הכנסים במסגרת פעילות מחקרית זו:

“מורשת חקר טבע האדם בפילוסופיה האנגלו-סקוטית” ירושלים, דצמבר 2009

“פסיכו-אונטולוגיה” ירושלים, דצמבר 2011