ישראל במרחב האזורי ובאסיה

“האויב המסוכן ביותר לביטחון ישראל זו האנרציה המחשבתית של אלה האחראים לביטחון”
– דוד בן גוריון, 1951


שנת 2016 תציין מאה שנים להסכם סייקס-פיקו, ובשמו הרשמי הסכם אסיה הקטנה, אשר עיצב בעיקרה את מפת המזרח התיכון אותה אנו מכירים כיום. במפה זו מופיעה ישראל כישות קטנה וזרה, בתוך ים ענקי ואחיד של 22 מדינות ערב. אך מאז צוירה תמונה זו של המרחב האזורי, מתרבים הסימנים לכך שהגיעה העת לבחון מחדש את תקפותה. בעקבות “האביב הערבי” אשר בישר לא על “קיץ” של דמוקרטיה ופתיחות, וגם לא חזרה ל”חורף” של דיקטטורות יציבות, אלא על “סתיו” ארוך של חוסר יציבות מובנית, נתונות רבות משכנותיה של ישראל במשבר קיומי. בחלק גדול ממדינות האזור הוחרפו מחלוקות דתיות ולאומיות שהודחקו משך עשורים, אחדות מהן אף התדרדרו למלחמת אזרחים אכזרית. מסתמנת עתה מציאות אזורית חדשה, בה לא יהיה נכון לצייר את ישראל כישות חריגה המוקפת ים ערבי חד-גוני, אלא כאחת מקשת של ישויות דתיות, לאומיות ותרבותיות. האיומים וההזדמנויות בפניהם עומדת ישראל, אינם מסתכמים עוד בחזית ערבית גדולה, עוינת ומאוחדת, אלא בשלל קבוצות וגורמים, שלהם מאפיינים שונים ולעיתים מנוגדים, החל מעדות מקומיות, דרך תנועות לאומיות להגדרה עצמית, ועד לאידיאולוגיות קיצוניות החוצות גבולות. באם השינויים במזרח-התיכון עמוקים ומשמעותיים כפי שסימנים אלה מעידים, שומה על ישראל לעדכון ולהעריך מחדש את חשיבתה האסטרטגית.

מכון הרצל מוביל יוזמה לחשיבה מחודשת ביחס לאסטרטגיה הישראלית הרצויה, בעקבות “האביב הערבי” ותוצאותיו. המכון משלב ביוזמה זו בעלי רקע שונה ומגוון, החל מתחום המחשבה המדינית ועד למחקר האסטרטגי, הבאים מתחומי האקדמיה ומהפעילות המעשית, ופועלים הן בישראל והן מחוצה לה. יעד היוזמה הנו לייצר שיחה חדשנית ומקיפה בדבר הסוגיות האסטרטגיות העומדות לפתחנו ולעודד שיח ציבורי רחב היקף ופורה בסוגיות אלה בישראל ובעולם.

פרסומים בתחום זה על ידי חוקרים במכון כוללים:

Ofir Haivry, “Israel in the eye of the Hurricane” Mosaic Magazine monthly essay, January 2014
                   “Objects in Mirror Appear Larger Than They Are” Mosaic Magazine, January 2014

Aryeh Tepper, “Toward a Pluralistic Middle East?” Jewish Ideas Daily, March 2011
                        “The Azeri Exception” Jewish Ideas Daily, October 2010