פילוסופיה ותיאולוגיה יהודית

בשנים האחרונות ניכרת צמיחה משמעותית בעניין המופנה לעבר שאלות תיאולוגיות, הן בקרב האקדמיה והן בקרב הדיון הציבורי הכללי. הוויכוחים הסוערים המתפרצים חדשות לבקרים, בין דוברי “האתאיזם החדש” לבין מתנגדיהם, מדגישים את חשיבותן הנמשכת של סוגיות אלה בזירת הרעיונות העכשווית. יחד עם זאת, העובדה שוויכוחים אלה נערכים כמעט תמיד בהתייחס לזירת הרעיונות הנוצריים, עם נוכחות יהודית מזערית ושולית, מעלה שאלה לגבי המידה שבה יש לרעיונות יהודיים יכולת לתרום דבר מה ייחודי ומשמעותי לשיח התיאולוגי של ימנו.

מאז שנת 2009 מספר חוקרים המהווים היום חלק ממכון הרצל, משתפים פעולה עם “קרן ג’ון טמפלטון” הבינלאומית, בהובלת פרויקט בתחום הפילוסופיה התיאולוגית היהודית, אשר מטרתו לבחון מחדש ולהחיות את המסורת התיאולוגית היהודית, שמקורה במקרא, בתלמוד ובמדרש. פרויקט זה כבר הצליח לקבץ יחד מאות חוקרים וסטודנטים מרחבי העולם, אשר השתתפו בארבע כנסים בינלאומיים ומספר סדנאות סטודנטים, אשר בחנו ודנו בסוגיות אלה. המכון גם מעניק בשיתוף עם “קרן ג’ון טמפלטון” מלגות לעבודה מחקרית בתחום הפילוסופיה התיאולוגית היהודית, הן לחוקרים מבוססים, והן לפוסט-דוקטורנטים בתחילת דרכם המחקרית.

פירסומים בתחום זה על ידי חוקרים במכון כוללים:

מירב ג’ונס, “האם כדאי לחקור את התנ”ך בכלים פילוסופיים“, Yנט (06.07.11)

Yoram Hazony, The Philosophy of Hebrew Scripture (Cambridge, 2012).
Shmuel Trigano, Philosophy of the Law: The Political in the Torah (Shalem, 2011).
Joshua Berman, The Temple: Its Significance and Meaning (Jason Aronson, 1997).

מידע נוסף ניתן לקבל באתר פילוסופיה תיואולוגית יהודית של מכון הרצל, וכן ניתן גם להירשם לרשימת התפוצה Bible-Philos