פילוסופיה של המקרא – סמינר קיץ

ג’ אב – ה’ אב התשע”ו, 7-9 אוגוסט 2016

עבר המועד להגשת מועמדות.

I. מידע אישי

II. עיסוק


III. יש לצרף קו"ח

  .File size should not exceed 1 Mb. The appropriate formats are doc, docx, pdf


למידע נוסף יש לפנות לשירה קאהן: shira.m.kahn@gmail.com