ברמן, טריגנו מוציאים ספרי מכון הרצל פורצי דרך ב-2020

ספרו של יהושע ברמן, אני מאמין: ביקורת המקרא, אמת היסטורית, ו-13 עיקרי האמונה (הוצאת קורן), מהווה ההתמודדות השיטתית הראשונה עם המחקר האקדמי של התנ״ך על ידי הוגה אורתודוקסי, בו הוא מציע ליהודי המאמין גישה שמבוססת הן מבחינה אקדמית והן מבחינה מסורתית והיא נאמנה רוחנית ואינטלקטואלית.

שמואל טריגנו, בספרו המדינה היהודית – מעֵבר לנורמליות (הוצאת כרמל), משקיף מעבר להצלחה היוצאת מן הכלל של בניית המדינה ובוחן את השאלה האם המפעל הציוני אמור בכלל להשיג נורמליזציה.