׳בשבח הלאומיות׳ מתורגם לצרפתית ולגרמנית

ספרו המהולל של נשיא מכון הרצל, יורם חזוני, בשבח הלאומיות, תורגם לצרפתית ולגרמנית. כמו כן, הוא תורגם לאיטלקית, הונגרית, ופורטוגזית. ניתן להזמין את הספר בצרפתית כאן, ובגרמנית כאן.