כן למינוי קרובים בגוף מוסדי

ד״ר אופיר העברי, המשנה לנשיא מכון הרצל, מגן על קשרי משפחה כבסיס ראוי לחברות ותאגידים בעולם העסקים. כלכליסט, 7.7.16.