סמינר לעמיתי טמפלטון של מכון הרצל התקיים במלון הר ציון 28-30 בדצמבר, 2015

מחקריהם של עמיתי טמפלטון:
א. יהושוע אמרו (ישיבת ארץ הצבי), ״סגולה הלכתית וחכמה״
ב. ג׳יימס ארכדי (אוניברסיטת בריסטול), ״להיות שייך לא-ל: קדושה, נוכחות אלוהית, והמטאפיזיקה של הקדושה בכתבי הקודש העבריים״.
ג. מליס ארדור (אוניברסיטת תל-אביב), ״תורה מהשמיים (אך לא בשמיים)״
ד. קרייג ברתולומיאו (אוניברסיטת רדימר), ״האל הפועל בהיסטוריה״
ה. ג׳יימס דיימונד (האוניברסיטה של ווטרלו), ״הבניה תיאולוגית של הפילוסופיה היהודית: תוכנית״
ו. לן גודמן (אוניברסיטת ואנדרבילט), ״הקדוש האחד של ישראל״
ז. יורם חזוני (מכון הרצל), ״מהי המשמעות של ׳תורה מהשמים׳״
ח. ברל דוב לרנר (מכללת הגליל המערבי), ״האם ידיו של משה עושות מלחמה? פעילות אנושית ואלוהית בכתבי הקודש העבריים״
ט. אלן מיטלמן (הסמינר התיאולוגי היהודי – JTS) ״קדושה ואלימות ביהדות״.
י. אלכס סטודן (חוקר עצמאי) ״מעבר לדילמת ההאנשה: רצון האל, טבע וחוק מוסרי״
יא. שמואל טריגנו (אוניברסיטת נאנטר) ״ירידת המלאכים״
יב. שירה וייס (ישיבה אוניברסיטי – YU) ״הערכה מחדש של מושגים תיאולוגים בתנ״ך״
יג. יעקב רייט (אוניברסיטת אמורי) ״ידיעת הא-ל כלימוד מרכזי של כתבי הקודש היהודיים״