תם החלק הראשון של הסמינר לרבנים ״צמתים בפילוסופיה היהודית והמערבית״

הסמינר כלל 14 מפגשים עבור קבוצת לימוד של 18 רבנים שעסקו בשאלות היסוד של הפילוסופיה המערבית. בסמינר נלמדה הגישה של אפלטון לחקר האמת, האלטרנטיבה של הברית החדשה לחקר האמת, הקשר בין ידיעת האמת והמסורת במשנתו של אדמונד ברק, תפיסת ׳האמת שבתוך החיים׳ והפרגמטיזם בהגותו של הנרי ברגסון. בנוסף נלמדו תפיסות היסוד של צדק חירות ושיווין כפי שנוסדו על ידי הובס ורוסו, המתח בין החירות לבין השיווין בהגותו של דה-טוקוויל והנחות היסוד של המחלוקות השונות בחירות ושוויון כפי שעולות בהגותו של תומאס סואל. המרצים בסמינר היו ד״ר יורם חזוני (נשיא המכון), ד״ר אופיר העברי (סגן נשיא המכון) וד״ר יהושע וינשטיין (מנהל שותף של פרויקט טמפלטון לתאולוגיה-פילוסופית יהודית במכון הרצל ועמית בכיר במכון). (26.2.16)