מאמר של אופיר העברי באסופת המאמרים The Cinema of Terry Gilliam: It’s a Mad World

באסופת המאמרים על יצירתו הקולנועית של טרי גיליאם The Cinema of Terry Gilliam: It’s a Mad World (2013), אשר ראתה אור בהוצאת אוניברסיטת קולומביה, מתפרסם מאמרו של אופיר העברי ״בין תבונה לדמיון: חזונו של גיליאם והלאומיות האירופית״. במאמר מציג העברי את הקישור שעושה יצירתו רבת ההשפעה של טרי גיליאם, ובמיוחד סרטו ׳האחים גרים׳ בין תכונות התבונה והדימיון של התודעה האנושית, לבין סוגי משטר וזהות לאומית. המאמר מציג את שלושת סוגי הלאומיות האירופית של מאות השנים האחרונות כפי שהם מתוארים אצל גיליאם כנעים על ציר בין תבונה ודמיון: בקצה אחד הזהות המכאנית והאכזרית של המהפכה הצרפתית ועידן התבונה, בקצה השני הזהות הקדומה ורווית הדמים שמעלה על נס את היצרים והדמיון חסרי המעצורים, וביניהן הזהות המסורתית אשר מבקשת לאזן בין דמיון ותבונה בתוך מסגרת של סיפור לאומי. ניתן לקרוא את המאמר כאן.