יהושע ברמן

יהושע ברמן, חבר הפקולטה למקרא של אוניברסיטת בר-אילן וחבר סגל מכון הרצל. בין ספריו נבראו שווים: כיצד פרץ המקרא את המחשבה המדינית הקדומה (2013). בגרסתו האנגלית זכה הספר לציון לשבח של National Jewish Book Award לצד פעילותו האקדמית ברמן גם מוסמך לרבנות.