Ani Maamin: Biblical Criticism, Historical Truth, and the Thirteen Principles of Faith (2020)

יהושע ברמן

אני מאמין: ביקורת המקרא, אמת היסטורית, ו-13 עיקרי האמונה

 זה מאתיים שנה שהמחקר האקדמי של התנ”ך מעמיד בפני היהודי המאמין את השאלות המאתגרות ביותר: האם סיפורי התנ”ך אמינים מבחינה היסטורית? האם יציאת מצרים אכן התרחשה? למה התורה מציגה גרסאות רבות של חוקיה וסיפוריה? מהם התימוכין לאמונה בתורה כטקסט שמקורו אלוהי, כלומר לאמונה בתורה מן השמיים? האם יהודי בעל יושרה אינטלקטואלית יכול להאמין בשלוש עשרה עיקרי האמונה? רב ד”ר יהושע ברמן הינו אישיות בעלת כלים יוצאי דופן להתמודדות אם שאלות אלו. הרב ברמן הוא מרצה, מחבר ומחנך בעל שם בינלאומי, פרופסור לתנ”ך באוניברסיטת בר אילן, ומחבר של שני ספרים על המקרא בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד. עבודה זו פורצת דרך ומהווה ההתמודדות המקיפה הראשונה מסוגה עם הנושאים השנויים במחלוקת הללו שנכתב על ידי הוגה אורתודוקסי ומציעה ליהודי המאמין גישה שמבוססת הן מבחינה אקדמית והן מבחינה מסורתית והיא נאמנה רוחנית ואינטלקטואלית.

לרכוש את הספר »