Justice for All: How the Jewish Bible Revolutionized Ethics (2017)

ירמיהו אונטרמן

צדק לכל: המהפכה המקראית בתחום האתיקה

צדק לכל מדגים את השפעתו העמוקה והמהפכנית של התנ״ך על מסלול ההתפתחות של המחשבה האתית, ודרכה על המחשבה וההלכה היהודית וכן על הנחת היסודות של האתיקה הנוצרית ועל התפתחותה של הציוויליזציה המערבית המודרנית. ירמיהו אונטרמן מראה באופן משכנע כיצד האתיקה של התנ״ך היוותה התקדמות מוסרית משמעותית ביחס לתרבויות המזרח-הקרוב הקדום. כמו כן, הוא מסביר כיצד התפיסה התנ״כית הייחודית של המונותאיזם האתי, ההבנה החדשנית של החוק שיסודו בברית, והמסרים המהפכניים של הנביאים, עומדים בבסיס אידיאלים רבים של הציוויליזציה המערבית. צדק לכל מחבר בין הספרים הנצחיים של התנ״ך לשאלות הנוקבות של זמננו: מדיניות הגירה, מחילה ופיוס, סיוע לחלשים, והחיפוש אחר תקווה לעתיד למרות ההרס והגלות שבעולם.

לרכוש את הספר »