מאמרים חדשים על הציונות (2005)

יורם חזוני ואחרים (עורכים)

מאמרים חדשים על הציונות

החל באמצע שנות התשעים של המאה העשרים אפשר להצביע על תחייה ממשית של המגמה הקלאסית במחשבה הציונית, וזאת בתקופה שבה הגיעה לשיאה ההתרחקות הכללית של התרבות האינטלקטואלית בישראל מהנחות היסוד הציוניות. מאמרים חדשים על הציונות הוא אוסף מסות המציעות חלופה פילוסופית והיסטוריוגרפית שבכוחה לתרום לתחייתה של המסורת הפוליטית הציונית, ולשמש בסיס להבנה מחודשת ועמוקה יותר של הציונות והמדינה היהודית.

בין כותבי המאמרים, רות גביזון, אופיר העברי, מיכאל אורן, יורם חזוני, אמנון רובינשטיין ונתן שרנסקי