The Virtue of Nationalism (2018)

יורם חזוני

בשבח הלאומיות

הלאומיות היא סוגיית המפתח של ימינו. בספר בשבח הלאומיות, הפילוסוף הישראלי, יורם חזוני, מציג את תיק ההגנה של הלאומיות באופן חד, כנה, נבון ומוסרי. ספר זה פותח את עיני הקורא לחשיבה מחודשת של החוויה הפוליטית המודרנית. הוא מספר כיצד הפרוטסטנטים האנגליים, הסקוטיים וההולנדיים חידשו את האהבה התנ״כית לעצמאות מדינית – וכיצד הלאומיות שיחררה אותם מחזון האימפריה העולמית שהיה משנתה של האימפריה הרומית הקדושה הגרמנית-קתולית. זו הייתה הבנייה מחדש של העולם הפוליטי בידי פרוטסטנטים אלה שהביאה עצמאות לאומית לעמים מפולין ועד הודו, מישראל  ועד אתיופיה.

אולם, משנות ה-60׳ של המאה העשרים, האידיאל של עצמאות לאומית עומדת תחת מתקפה מתמשכת. באמריקה ובאירופה כאחד, ״גלובליסטים״ רואים בהגדרה העצמית של לאומים את הגורם המרכזי הנושא באשמה עבור שתי מלחמות העולם והשואה. יש כוונות טובות בבסיס המענה מוצע הנקרא ״משילות גלובלית״. אבל הניסיון לקדם אותו מעורר מחדש שנאה בלתי צפויה: חזרתה של המלחמה הישנה בין לאומיים פרוטסטנטיים לבין אוניברסליסטיים קתוליים אשר המיטה אסון על אירופה במאה ה-17.

חזוני טוען כי לאור ההתנגשות המחודשת בין הלאומיות לבין האוניברסליזם, עלינו לבחור בין עולם של מדינות עצמאיות לבין חידוש האידיאל של האימפריה האוניברסלית, אשר פירושו הבלתי-נמנע יהיה אימפריה אמריקנית.

בשבח הלאומיות פורס את החלופות העומדות בפנינו ומציע שאם מבקשי חירות אנחנו, עלינו להיאבק על מנת לשמר את העולם של לאומים עצמאיים.

לרכוש את הספר »